Likumprojekts

 

 

Likumprojekts

 

 

Grozījumi likumā “Par izložu un azartspēļu

nodevu un nodokli”

Izdarīt likumā “Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 14.nr.; 1995, 22.nr.; 1997, 9.nr.; 1999, 17., 24.nr.; 2001, 15., 24.nr.) šādus grozījumus:

3.pantā:

aizstāt pirmās daļas 1.punktā skaitli “16 500” ar skaitli “19 800”;

aizstāt pirmās daļas 2.punktā skaitli “4000” ar skaitli “4800”.

Likums stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī.