11

11.12.2002

Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

"Grozījums Ūdens apsaimniekošanas likumā" (reģ.nr.58) 2.lasījumam.

Spēkā esošā reakcija

1.lasījumā nobalsotā redakcija

N.p.k.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas attieksme

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Ūdens apsaimniekošanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 20.nr.) šādu grozījumu:

     

Izdarīt Ūdens apsaimniekošanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 20.nr.) šādu grozījumu:

Pārejas noteikumi

1. Ministru kabinets līdz 2003.gada 1.martam izdod šā likuma 8.panta trešajā daļā, 9.panta pirmajā daļā, 18.panta otrajā daļā un 20.panta trešajā daļā minētos Ministru kabineta noteikumus, bet līdz 2003.gada 22.decembrim — šā likuma 5.panta desmitās daļas 1., 2., 3. un 4.punktā, 21.panta otrajā un trešajā daļā, kā arī 22.panta piektajā daļā minētos Ministru kabineta noteikumus.

2. Šā likuma 9.pantā noteiktās institūcijas izveido līdz 2003.gada 1.martam.

Izteikt pārejas noteikumu 2.punktu šādā redakcijā:

"2. Šā likuma 9.pantā noteiktās institūcijas izveido līdz 2004.gada 1.janvārim."

1

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis

Pārejas noteikumu 1.punktā aizstāt skaitļus un vārdus “līdz 2003.gada 1.martam” ar vārdiem “līdz 2003.gada 1.jūlijam”.

Neatbalstīt

Izteikt pārejas noteikumu 2.punktu šādā redakcijā:

"2. Šā likuma 9.pantā noteiktās institūcijas izveido līdz 2004.gada 1.janvārim."