Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 2

Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 2. lasījumam

Grozījumi Nolīgumā starp Latvijas Republikas valdību un Igaunijas Republikas valdību par valsts robežas šķērsošanas vietām

Pirmajā lasījumā pieņemtā

likumprojekta redakcija

pr.

nr.

Priekšlikums

Atbildīgās komisijas atzinums

Likumprojekta redakcija, kādā to otrajā lasījumā ierosina pieņemt Ārlietu komisija

1.

2.

3.

4.

5.

Grozījumi Nolīgumā starp Latvijas Republikas valdību un Igaunijas Republikas valdību par valsts robežas šķērsošanas vietām

1.

/ Juridiskā biroja priekšlikums /

Aizstāt likumprojekta nosaukumā vārdu “ Grozījumi ” ar vārdiem “ Par grozījumiem”.

Atbalstīt.

Par grozījumiem Nolīgumā starp Latvijas Republikas valdību un Igaunijas Republikas valdību par valsts robežas šķērsošanas vietām

1.pants. Grozījumi 1996. gada 10.jūlijā Rīgā parakstītajā Nolīgumā starp Latvijas Republikas valdību un Igaunijas Republikas valdību par valsts robežas šķērsošanas vietām ( Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs,1996, 20.nr.) (turpmāk – grozījumi) ar šo likumu tiek pieņemti un apstiprināti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.pants. Grozījumi 1996. gada 10.jūlijā Rīgā parakstītajā Nolīgumā starp Latvijas Republikas valdību un Igaunijas Republikas valdību par valsts robežas šķērsošanas vietām

( Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 20.nr.) (turpmāk – grozījumi) ar šo likumu tiek pieņemti un apstiprināti.

 

2.pants. Grozījumi tiek izdarīti, veicot diplomātisko notu apmaiņu saskaņā ar šā likuma 1. pantā minētā nolīguma 10. panta otro daļu.

 

 

     

 

2.pants. Grozījumi tiek izdarīti, veicot diplomātisko notu apmaiņu saskaņā ar šā likuma 1. pantā minētā nolīguma 10. panta otro daļu.

 

1.

2.

3.

4.

5.

3.pants. Ārlietu ministrija nosūta Igaunijas Republikai diplomātisko notu, ar kuru apstiprina Latvijas Republikas piekrišanu:

papildināt šā likuma 1. pantā minētā nolīguma 1. pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“Šā panta pirmajā daļā minēto personu

pārvietošanās un viņām piederošo vai viņu rīcībā esošo transporta līdzekļu ar reģistrācijas masu līdz 3500 kilogramiem pārvešana pāri valsts robežai ( bez preču pakļaušanas muitas procedūrai ) notiek valsts robežas pārejas punktā:

Valka- 1- Valga-3”;

izslēgt 2. pantā vārdus “Valka –1-

Valga-3”.

2.

/ Ārlietu ministres Sandras Kalnietes priekšlikums /

 

 

 

Aizstāt likumprojekta 3. pantā vārdus

 

“( bez preču pakļaušanas muitas procedūrai) ” ar vārdiem “( bez precēm, kas pakļaujamas muitas procedūrai ) ”.

Atbalstīt.

3.pants. Ārlietu ministrija nosūta Igaunijas Republikai diplomātisko notu, ar kuru apstiprina Latvijas Republikas piekrišanu:

papildināt šā likuma 1. pantā minētā nolīguma 1. pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“Šā panta pirmajā daļā minēto personu

pārvietošanās un viņām piederošo vai viņu rīcībā esošo transporta līdzekļu ar reģistrācijas masu līdz 3500 kilogramiem pārvešana pāri valsts robežai ( bez precēm, kas pakļaujamas muitas procedūrai ) notiek valsts robežas pārejas punktā:

Valka- 1- Valga-3”;

izslēgt 2. pantā vārdus “Valka –1-

Valga-3”.

4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

 

     

4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

5.pants. Grozījumi stājas spēkā dienā, kad ir saņemts pēdējais paziņojums par nepieciešamo iekšējo procedūru izpildi, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

   

 

 

5.pants. Grozījumi stājas spēkā dienā, kad ir saņemts pēdējais paziņojums par nepieciešamo iekšējo procedūru izpildi, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

Likums Saeimā pieņemts 2003. gada _________________________.