Iesniedz Juridiskā komisija

Iesniedz Juridiskā komisija

Saeimā 2002.gada 31.oktobrī pieņemtā likuma

“Grozījumi Civillikumā” 162.panta otrreizējā caurlūkošana

1.

Attiecīgā panta spēkā esošā redakcija

2.

Saeimā 2002.gada 31.oktobrī pieņemtā likuma “Grozījumi Civillikumā” attiecīgā panta redakcija

3.

Pr.nr.

4.

Priekšlikumi

5.

Juridiskās komisijas atzinums

6.

Redakcija, kādu Juridiskā komisija ierosina pieņemt likuma otrreizējā caurlūkošanā

162. Nepilngadīgā adopcija atļauta, ja tā ir bērna interesēs un ja ir pamats uzskatīt, ka adopcijas rezultātā starp adoptētāju un adoptēto būs patiesas vecāku un bērnu attiecības.

Pilngadīgu personu var adoptēt, ja starp adoptētāju un adoptējamo jau ir izveidojušās faktiskas vecāku un bērnu attiecības.

42. Izteikt 162.pantu šādā redakcijā:

“162. Nepilngadīga bērna adopcija ir atļauta, ja tā ir bērna interesēs.

Nepilngadīgu bērnu var adoptēt, ja pirms adopcijas apstiprināšanas viņš ir atradies adoptētāja aprūpē vismaz sešus mēnešus, ir konstatēta bērna un adoptētāja savstarpējā piemērotība un ir pamats uzskatīt, ka adopcijas rezultātā starp adoptētāju un adoptējamo izveidosies patiesas bērnu un vecāku attiecības. Tiesa var samazināt minēto termiņu līdz trim mēnešiem, ja bērns nodots adoptētāja aprūpē pirms gada vecuma sasniegšanas un ir izpildīti pārējie adopcijas priekšnoteikumi.

Pilngadīgu personu var adoptēt, ja starp adoptētāju un adoptējamo, pirms viņš sasniedzis pilngadību, jau bija izveidojušās faktiskās vecāku un bērnu attiecības. Šādos gadījumos adopciju var apstiprināt divu gadu laikā pēc pilngadības sasniegšanas.”

1.

 

 

 

2.

Saeimas Juridiskais birojs

Papildināt 162.panta otro daļu pēc vārda “aprūpē” ar vārdiem “un uzraudzībā”.

Tieslietu ministrs A.Aksenoks

Izteikt 162.pantu šādā redakcijā:

“Nepilngadīgā adopcija ir atļauta, ja tā ir bērna interesēs.

Nepilngadīgu bērnu var adoptēt, ja pirms adopcijas apstiprināšanas viņš ir atradies adoptētāja aprūpē un ir konstatēta bērna un adoptētāja savstarpējā piemērotība un ir pamats uzskatīt, ka adopcijas rezultātā starp adoptētāju un adoptējamo izveidosies patiesas bērnu un vecāku attiecības.

Pilngadīgu personu var adoptēt, ja starp adoptētāju un adoptējamo, pirms viņš sasniedzis pilngadību, jau bija izveidojušās faktiskās vecāku un bērnu attiecības. Šādos gadījumos adopciju var apstiprināt divu gadu laikā pēc pilngadības sasniegšanas.”

Īp

Atbalstīt

(iestrādāts Juridisk. Kom. Redakcijā)

 

Atbalstīt

42. Izteikt 162.pantu šādā redakcijā:

“162. Nepilngadīgā adopcija ir atļauta, ja tā ir bērna interesēs.

Nepilngadīgu bērnu var adoptēt, ja pirms adopcijas apstiprināšanas viņš ir atradies adoptētāja aprūpē un uzraudzībā, ir konstatēta bērna un adoptētāja savstarpējā piemērotība un ir pamats uzskatīt, ka adopcijas rezultātā starp adoptētāju un adoptējamo izveidosies patiesas bērnu un vecāku attiecības.

Pilngadīgu personu var adoptēt, ja starp adoptētāju un adoptējamo, pirms viņš sasniedzis pilngadību, jau bija izveidojušās faktiskās vecāku un bērnu attiecības. Šādos gadījumos adopciju var apstiprināt divu gadu laikā pēc pilngadības sasniegšanas.”

 

3.

Īpašu uzdevumu ministrs bērnu un ģimenes lietās A.Baštiks

Izteikt likuma 162.pantu šādā redakcijā:

“Nepilngadīgā adopcija ir atļauta, ja tā ir bērna interesēs un ir pamats uzskatīt, ka adopcijas rezultātā starp adoptētāju un adoptējamo izveidosies patiesas bērnu un vecāku attiecības. Adopcijas kārtību nosaka Ministru kabinets, ievērojot Latvijai saistošajos starptautiskajos līgumos noteiktās prasības.

Pilngadīgu personu var adoptēt, ja starp adoptētāju un adoptējamo, pirms viņš sasniedzis pilngadību, jau bija izveidojušās faktiskās vecāku un bērnu attiecības. Šādos gadījumos adopciju var apstiprināt divu gadu laikā pēc pilngadības sasniegšanas.”

Neatbalstīt

   

4.

Deputāti O.Kastēns, K.Peters, I.Labucka, J.Stalidzāne, I.Šlesere u. c.

Izteikt likuma 162.pantu šādā redakcijā:

“Nepilngadīgā adopcija ir atļauta, ja tā ir bērna interesēs un ir pamats uzskatīt, ka adopcijas rezultātā starp adoptētāju un adoptējamo izveidosies patiesas bērnu un vecāku attiecības. Adopcijas kārtību nosaka Ministru kabinets, ievērojot Latvijai saistošajos starptautiskajos līgumos noteiktās prasības.

Pilngadīgu personu var adoptēt, ja starp adoptētāju un adoptējamo, pirms viņš sasniedzis pilngadību, jau bija izveidojušās faktiskās vecāku un bērnu attiecības. Šādos gadījumos adopciju var apstiprināt divu gadu laikā pēc pilngadības sasniegšanas.”

Neatbalstīt