Rīgā, 2006

Rīgā, 2006.gada 21.septembrī

Nr.9/3 –

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā izskatīšanai šādus lēmumu projektus:

“Par J.Stukāna apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas tiesnesi”;

“Par A.Saulītes atbrīvošanu no Rīgas apgabaltiesas tiesneša amata”.

 

 

Pielikumā: lēmumu projekti un informatīvais materiāls.

 

 

Ar cieņu,

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs                                               M.Segliņš 

 


 

projekts

 

 

 

 

 

 

latvijas republikas saeimas

lēmums

 

 

 

Par A.Saulītes atbrīvošanu no Rīgas apgabaltiesas tiesneša amata

 

 

Atbrīvot Ainu Saulīti no Rīgas apgabaltiesas tiesneša amata pēc pašas vēlēšanās.