PROJEKTS

Rīgā, 2006.gada 8.jūnijā

Nr.9/3 –

Saeimas Prezidijam

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā izskatīšanai šādus lēmumu projektus:

“Par tiesnešu skaitu Latvijas Republikas apgabaltiesās”;

“Par tiesnešu skaitu Latvijas Republikas rajonu (pilsētu) tiesās”.

 

 

Pielikumā: lēmumu projekti un informatīvais materiāls.

 

 

Ar cieņu,

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs                                    M.Segliņš 


projekts

 

 

 

 

 

 

latvijas republikas

saeimas lēmums

 

 

 

Par tiesnešu skaitu Latvijas Republikas rajonu (pilsētu) tiesās

 

 

Noteikt, ka Latvijas Republikas rajonu (pilsētu) tiesās ir 284 tiesneši.