Rīgā, 2006

Rīgā, 2006.gada 8.jūnijā

Nr.9/3 –

Saeimas Prezidijam

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā izskatīšanai šādus lēmumu projektus:

“Par tiesnešu skaitu Latvijas Republikas apgabaltiesās”;

“Par tiesnešu skaitu Latvijas Republikas rajonu (pilsētu) tiesās”.

 

 

Pielikumā: lēmumu projekti un informatīvais materiāls.

 

 

Ar cieņu,

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs                                    M.Segliņš 


 

projekts

 

 

 

 

 

 

latvijas republikas

saeimas lēmums

 

 

 

Par tiesnešu skaitu Latvijas Republikas apgabaltiesās

 

 

  Noteikt, ka Latvijas Republikas apgabaltiesās ir 133 tiesneši.