Rīgā, 2006

Rīgā, 2006.gada 16.martā

Nr.9/3 –

Saeimas Prezidijam

 

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā izskatīšanai šādus lēmumu projektus:

“Par L.Fogeles iecelšanu par Jelgavas tiesas tiesnesi”;

“Par S.Grozas iecelšanu par Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi”;

“Par I.Kniplokas iecelšanu par Jelgavas tiesas tiesnesi”.

 

 

Pielikumā: lēmumu projekti un informatīvais materiāls.

 

 

Ar cieņu,

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs                                    M.Segliņš 


projekts

 

 

 

 

 

 

latvijas republikas saeimas

lēmums

 

 

 

Par S.Grozas iecelšanu par Rīgas pilsētas

Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi

 

 

Iecelt Sandru Grozu par Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi.