Rīgā, 2006

Rīgā, 2006.gada 23.februārī

Nr.9/3 –

Saeimas Prezidijam

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā izskatīšanai šādus lēmumu projektus:

“Par I.Preisas iecelšanu par Zemgales apgabaltiesas priekšsēdētāju”;

“Par I.Kreicbergas iecelšanu par Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi”;

“Par S.Zeires iecelšanu par Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi”.

 

 

 

Pielikumā: lēmumu projekti un informatīvais materiāls.

 

 

Ar cieņu,

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs                                      M.Segliņš  


 

projekts

 

 

 

 

 

 

latvijas republikas saeimas

lēmums

 

 

 

Par S.Zeires iecelšanu par Rīgas rajona

zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi

 

 

 Iecelt Sandru Zeiri par Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi.

.