Rīgā, 2006

Rīgā, 2006.gada 23.februārī

Nr.9/3 –

Saeimas Prezidijam

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā izskatīšanai šādus lēmumu projektus:

“Par I.Preisas iecelšanu par Zemgales apgabaltiesas priekšsēdētāju”;

“Par I.Kreicbergas iecelšanu par Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi”;

“Par S.Zeires iecelšanu par Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi”.

 

 

 

Pielikumā: lēmumu projekti un informatīvais materiāls.

 

 

Ar cieņu,

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs                                   M.Segliņš  


 

projekts

 

 

 

 

 

 

latvijas republikas saeimas

lēmums

 

 

 

Par I.Preisas iecelšanu par Zemgales

 apgabaltiesas priekšsēdētāju

 

 

Iecelt Ingunu Preisu par Zemgales apgabaltiesas priekšsēdētāju.