Rīgā, 2006

Rīgā, 2006.gada 19.janvārī

Nr.9/3 –

Saeimas Prezidijam

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā izskatīšanai šādus lēmumu projektus:

 “Par D.Mitas apstiprināšanu par Augstākās tiesas tiesnesi”;

“Par M.Birzgaļa apstiprināšanu par Administratīvās apgabaltiesas tiesnesi”;

“Par L.Vīnkalnas apstiprināšanu par Administratīvās apgabaltiesas tiesnesi”;

“Par S.Kanenbergas apstiprināšanu par Administratīvās apgabaltiesas tiesnesi”;

“Par S.Zakrevskas apstiprināšanu par Administratīvās apgabaltiesas tiesnesi”;

“Par A.Zaviļeiska apstiprināšanu par Administratīvās apgabaltiesas tiesnesi”.

 

Pielikumā: lēmumu projekti un informatīvais materiāls.

 

 

Ar cieņu,

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs                                    M.Segliņš 


 

projekts

 

 

 

 

 

 

latvijas republikas saeimas

lēmums

 

 

 

Par D.Mitas apstiprināšanu par Augstākās tiesas tiesnesi

 

 

Apstiprināt Daci Mitu par Augstākās tiesas tiesnesi, vienlaikus atbrīvojot viņu no Administratīvās apgabaltiesas tiesneša amata.