Rīgā, 2005

Rīgā, 2005.gada 13.decembrī

Nr.9/3 -

 

Saeimas Prezidijam

 

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 51.pantu, Juridiskā komisija lūdz izdarīt grozījumu Saeimas š.g. 15.decembra sēdes izsludinātajā darba kārtībā un iekļaut darba kārtības II sadaļā “Amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana” sekojošus lēmumu projektus:

“Par B.Lietiņas iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi”;

“Par I.Kaļiņinas iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi”;

“Par Dz.Zemitānes iecelšanu par Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas  tiesas tiesnesi”.

 

 Pielikumā: lēmuma projekti un informatīvais materiāls.

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētāja biedrs                                   R.Jurķis


 

projekts

 

 

 

 

 

 

latvijas republikas saeimas

lēmums

 

 

 

Par Dz.Zemitānes iecelšanu par Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas  tiesas tiesnesi

 

 

Iecelt Dzintru Zemitāni par Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi.