Saeimas lēmuma projekts

Paskaidrojuma raksts

Lēmumprojekts

 

Par termiņa pagarināšanu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību dalībai miera nodrošināšanas operācijā Irākā

 

Saskaņā ar likuma "Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanās starptautiskajās operācijās" 1.panta otro daļu un 5.panta pirmo daļu pagarināt Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību dalības termiņu miera nodrošināšanas operācijā Irākā Amerikas Savienoto Valstu vadītās starptautiskās koalīcijas bruņoto spēku Polijas Republikas kontingenta sastāvā līdz 2006.gada 31.decembrim.

 

 

 

 

Aizsardzības ministrs

E.Repše

 

 

 

 

 


 

Paskaidrojuma raksts

 

Saeimas lēmuma 

“Par termiņa pagarināšanu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību dalībai miera nodrošināšanas operācijā Irākā  Amerikas Savienoto Valstu vadītās starptautiskās koalīcijas bruņoto spēku  Polijas Republikas   kontingenta sastāvā daudznacionālo spēku sastāvā”

projektam

 

Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Drošības padome 2004.gada 8.jūnijā pieņēma rezolūciju Nr.1546, par daudznacionālo spēku klātbūtnes nepieciešamu Irākā uz 12 mēnešiem.

Patreizējais Saeimas lēmums paredz Latvijas Nacionālo bruņoto spēku (NBS) atrašanos Irākā līdz 2005.gada 31.decembrim.

Drošības situācija minētajā reģionā norāda uz starptautisko bruņoto spēku klātbūtnes nepieciešamību un Latvijas NBS ir gatavi turpināt iesākto sadarbību ar citām ANO dalībvalstīm miera nodrošināšanai Irākā. Līdz ar to Aizsardzības ministrija ir sagatavojusi Saeimas lēmuma projektu par termiņa pagarināšanu Latvijas NBS dalībai starptautiskajai operācijai Irākā.

Saeima lemj par Latvijas NBS dalību starptautiskajā operācijā saskaņā ar likumu „Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanās starptautiskajās operācijās”.

Latvijas kontingenta rotācijas periods ir 6 mēneši. Aptuvenas izmaksas vienas rotācijas periodā – 2,880 000 LVL. NBS vienības līdzdalība Irākā notiek Aizsardzības ministrijai atvēlētā budžeta ietvaros (aptuvenās izmaksas 2006.gadam, līdz ar to papildus finansējums nav nepieciešams.

 

Valsts sekretārs                                                                   E.Rinkēvičs

 

 

27.10.2005.                   13: 04

175

D.Apine; Dace.Apine@mod.gov.lv; tālr.7335216