Saeimas lēmuma projekts

Paskaidrojuma raksts

 

 

Lēmumprojekts

 

Par termiņa pagarināšanu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienības dalībai NATO vadītajā operācijā Afganistānā

 

Saskaņā ar likuma "Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanās starptautiskajās operācijās" 5.panta pirmo daļu pagarināt termiņu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienības dalībai NATO vadītajā operācijā Afganistānā Apvienoto Nāciju Organizācijas Starptautisko drošības atbalsta spēku sastāvā uz Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes 2005.gada 13.septembra rezolūcijas Nr.1623 1.punktā paredzēto pilnvaru laiku.

 

 

 

 

 

 

 

Aizsardzības ministrs

E.Repše

 

 

 

 

 

 


 

Paskaidrojuma raksts

Saeimas lēmuma

 “Par termiņa pagarināšanu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienības dalībai NATO vadītajā operācijā Afganistānā Apvienoto Nāciju Organizācijas Starptautisko drošības atbalsta spēku sastāvā”

 projektam

 

ANO Drošības padome 2005.gada 13.septembrī pieņēma jaunu rezolūciju Nr.1623 par situāciju Afganistānā. Rezolūcija pagarina Starptautisko drošības atbalsta spēku (ISAF) mandātu vēl uz 12 mēnešiem.

Tā kā saskaņā ar LR likumu “Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanās starptautiskajās operācijās” lēmumu par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku līdzdalību miera uzturēšanas un miera nodrošināšanas operācijās pieņem Saeima, lai turpinātu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienības līdzdalību operācijā Afganistānā, ir nepieciešams jauns Saeimas lēmums. Lēmums pagarinātu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku (NBS) vienības dalību  un pilnvaras uz ANO Drošības padomes 2005.gada 13.septembra rezolūcijā Nr.1623 noteikto laiku.

Latvijas kontingenta rotācijas periods ir 4 mēneši. Aptuvenas izmaksas vienas rotācijas periodā - 260 000 LVL. NBS vienības līdzdalība ISAF notiek Aizsardzības ministrijai atvēlētā budžeta ietvaros, līdz ar to papildus finansējums nav nepieciešams.

 

 

Valsts sekretārs                                                               E.Rinkēvičs

 

 

 

 

 

 

 

10.10.04.              14:02

157

I.Grinberga

Tālr. 7335169

Ilze.Grinberga@mod.gov.lv