Rīgā, 2005

Rīgā, 2005.gada 21.septembrī

Nr. 9/3 –

 

Saeimas Prezidijam

 

Juridiskā komisija lūdz nomainīt lēmumu projektus par sekojošiem tiesnešu amata kandidātiem:

 “Par E.Matvejevas apstiprināšanu par apgabaltiesas tiesnesi”;

“Par I.Skudras apstiprināšanu par apgabaltiesas tiesnesi”;

“Par R.Grandāna iecelšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi”;

“Par V.Strodes apstiprināšanu par zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi”;

“Par I.Trēdes iecelšanu par zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi”;

“Par B.Margēvičas atbrīvošanu no zemesgrāmatu nodaļas tiesneša amata”.

 

Pielikumā: jaunie lēmumu projekti par attiecīgajiem tiesnešu amata kandidātiem uz 6.lpp.

 

Ar cieņu,

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs                                               M.Segliņš 


 

projekts

 

 

 

 

 

 

latvijas republikas saeimas

lēmums

 

 

 

Par E.Matvejevas apstiprināšanu par Zemgales apgabaltiesas tiesnesi

 

 

Apstiprināt Evelīnu Matvejevu par Zemgales apgabaltiesas tiesnesi, vienlaikus atbrīvojot viņu no Jelgavas tiesas tiesneša amata.