Rīgā, 2005

Rīgā, 2005.gada 26.maijā

Nr.9/3 –

 

Saeimas Prezidijam

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā izskatīšanai šādus lēmumu projektus:

“Par E.Knēgeres iecelšanu par Vidzemes apgabaltiesas priekšsēdētāju”;

“Par G.Sokolovas iecelšanu par Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas tiesnesi”;

“Par A.Zutes iecelšanu par Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi”.

 

Pielikumā: lēmumu projekti un informatīvais materiāls.

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs                                            M.Segliņš


projekts

 

 

 

 

 

 

latvijas republikas saeimas

lēmums

 

 

 

Par E.Knēgeres iecelšanu par Vidzemes

 apgabaltiesas priekšsēdētāju

 

 

Iecelt Edīti Knēgeri par Vidzemes apgabaltiesas priekšsēdētāju.