Rīgā, 2005

Rīgā, 2005.gada 24.martā

Nr.9/3 –

 

Saeimas Prezidijam

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā izskatīšanai šādus lēmumu projektus:

“Par Dz.Amerikas iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi”;

“Par I.Freimanes iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi”;

“Par K.Kalvānes–Radziņas iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi”;

 “Par K.Krastiņas iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi”;

“Par V.Poķa iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi”;

“Par E.Puriņa iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi”;

“ Par V.Endzeļa apstiprināšanu par Administratīvās apgabaltiesas tiesnesi ”;

“ Par S.Liniņas apstiprināšanu par Administratīvās apgabaltiesas tiesnesi ”.

 

Pielikumā: lēmumu projekti un informatīvais materiāls.

 

 

Ar cieņu,

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs                                            M.Segliņš

 

 

 

 

 

 

 

 

 

projekts

 

 

 

 

 

 

latvijas republikas saeimas

lēmums

 

 

 

Par V.Endzeļa apstiprināšanu par

Administratīvās apgabaltiesas tiesnesi

 

 

Apstiprināt Vilmāru Endzeli par Administratīvās apgabaltiesas tiesnesi.