Rīgā, 2005

Rīgā, 2005.gada 24.martā

Nr.9/3 –

 

Saeimas Prezidijam

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā izskatīšanai šādus lēmumu projektus:

“Par Dz.Amerikas iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi”;

“Par I.Freimanes iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi”;

“Par K.Kalvānes–Radziņas iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi”;

 “Par K.Krastiņas iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi”;

“Par V.Poķa iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi”;

“Par E.Puriņa iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi”;

“ Par V.Endzeļa apstiprināšanu par Administratīvās apgabaltiesas tiesnesi ”;

“ Par S.Liniņas apstiprināšanu par Administratīvās apgabaltiesas tiesnesi ”.

 

Pielikumā: lēmumu projekti un informatīvais materiāls.

 

 

Ar cieņu,

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs                                            M.Segliņš

 

 

 

 

 

 

 

 

 

projekts

 

 

 

 

 

 

latvijas republikas saeimas

lēmums

 

 

 

Par I.Freimanes iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi

 

 

  Iecelt Ilzi Freimani par administratīvās rajona tiesas tiesnesi.