Rīgā, 2005

Rīgā, 2005.gada 24.martā

Nr.9/3 –

 

Saeimas Prezidijam

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā izskatīšanai šādus lēmumu projektus:

“Par A.Jermacānes apstiprināšanu par Rēzeknes tiesas tiesnesi”;

“Par V.Lāčplēses apstiprināšanu par Daugavpils tiesas tiesnesi”;

“Par Z.Pētersones apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas tiesnesi”;

“Par D.Ročānes apstiprināšanu par Cēsu rajona tiesas tiesnesi”;

 “Par A.Uminska apstiprināšanu par Rīgas apgabaltiesas tiesnesi”;

“Par D.Aktumaņa iecelšanu par Liepājas tiesas tiesnesi”;

“Par K.Kazārovas atkārtotu iecelšanu par Tukuma rajona tiesas tiesnesi”;

“Par A.Lapiņa atkārtotu iecelšanu par Liepājas tiesas tiesnesi”;

“Par K.Līča atkārtotu iecelšanu par Liepājas tiesas tiesnesi”.

 

Pielikumā: lēmumu projekti un informatīvais materiāls.

 

 

Ar cieņu,

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs                                              M.Segliņš

 

 

 

 

 

 

projekts

 

 

 

 

 

 

latvijas republikas saeimas

lēmums

 

 

 

Par D.Aktumaņa iecelšanu par Liepājas tiesas tiesnesi

 

 

           Iecelt Didzi Aktumani par Liepājas tiesas tiesnesi.