Rīgā, 2005

Rīgā, 2005.gada 24.martā

Nr.9/3 –

 

Saeimas Prezidijam

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā izskatīšanai šādus lēmumu projektus:

“Par A.Jermacānes apstiprināšanu par Rēzeknes tiesas tiesnesi”;

“Par V.Lāčplēses apstiprināšanu par Daugavpils tiesas tiesnesi”;

“Par Z.Pētersones apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas tiesnesi”;

“Par D.Ročānes apstiprināšanu par Cēsu rajona tiesas tiesnesi”;

 “Par A.Uminska apstiprināšanu par Rīgas apgabaltiesas tiesnesi”;

“Par D.Aktumaņa iecelšanu par Liepājas tiesas tiesnesi”;

“Par K.Kazārovas atkārtotu iecelšanu par Tukuma rajona tiesas tiesnesi”;

“Par A.Lapiņa atkārtotu iecelšanu par Liepājas tiesas tiesnesi”;

“Par K.Līča atkārtotu iecelšanu par Liepājas tiesas tiesnesi”.

 

Pielikumā: lēmumu projekti un informatīvais materiāls.

 

 

Ar cieņu,

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs                                            M.Segliņš

 

 

 

 

 

 

 

projekts

 

 

 

 

 

 

latvijas republikas saeimas

lēmums

 

 

 

Par Z.Pētersones apstiprināšanu par Rīgas pilsētas

Kurzemes rajona tiesas tiesnesi

 

 

Apstiprināt Zani Pētersoni par Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas tiesnesi.