Rīgā, 2005

Rīgā, 2005.gada 24.februārī

Nr.9/3 –

 

 

 

Saeimas Prezidijam

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā izskatīšanai lēmuma projektu “Par H.Nagļa iecelšanu par Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi”.

 

 

Pielikumā: lēmuma projekts un informatīvais materiāls.

 

 

 

Ar cieņu,

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs                                            M.Segliņš


 

projekts

 

 

 

 

 

 

latvijas republikas saeimas

lēmums

 

 

 

Par H.Nagļa iecelšanu par Rīgas rajona

zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi

 

 

Iecelt Helmutu Nagli par Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi.