Rīgā, 2005

Rīgā, 2005.gada 27.janvārī

Nr.9/3 –

 

 

 

Saeimas Prezidijam

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā izskatīšanai šādus lēmuma projektus:

 “Par I.Belickas iecelšanu par Aizkraukles rajona tiesas tiesnesi”;

“Par A.Feldmaņa iecelšanu par Saldus rajona tiesas tiesnesi”.

 

 

Pielikumā: lēmuma projekti un informatīvais materiāls.

 

 

 

Ar cieņu,

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs                                              M.Segliņš


 

projekts

 

 

 

 

 

 

latvijas republikas saeimas

lēmums

 

 

 

Par A.Feldmaņa iecelšanu par Saldus rajona tiesas tiesnesi

 

 

Iecelt Ainaru Feldmani par Saldus rajona tiesas tiesnesi.