2004

 

 

2004. gada             decembrī   Nr.9/3 –

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās sēdes darba kārtībā šādus lēmuma projektus:

‘’Par I.Celmiņas iecelšanu par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnesi’’;

‘’Par G.Ungura iecelšanu par Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas tiesnesi’’;

‘’Par S.Krūmiņas iecelšanu par Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi’’;

‘’Par D.Jansones iecelšanu par Rīgas rajona tiesas tiesnesi’’.

 

 

Pielikumā: lēmuma projekti un informatīvais materiāls.

 

 

Ar cieņu,

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs                                        M.Segliņš

 

 

 

 

 


 

 

Projekts

 

 

 

 

Par D.Jansones iecelšanu par

Rīgas rajona tiesas tiesnesi

 

 

Iecelt Daci Jansoni par Rīgas rajona tiesas tiesnesi, vienlaikus atbrīvojot viņu no Rīgas rajona  zemesgrāmatu nodaļas tiesneša amata.