Lēmumprojekts

Lēmumprojekts

Par termiņa pagarināšanu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienības dalībai NATO vadītajā operācijā Afganistānā

Saskaņā ar likuma "Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanās starptautiskajās operācijās" 5.panta pirmo daļu pagarināt termiņu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienības dalībai NATO vadītajā operācijā Afganistānā Apvienoto Nāciju Organizācijas Starptautisko drošības atbalsta spēku sastāvā uz Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes 2004.gada 17.septembra rezolūcijas Nr.1563 1.punktā paredzēto pilnvaru laiku.

 

 

 

 

 

 

 

Aizsardzības ministra vietā –

reģionālās attīstības un

pašvaldību lietu ministrs

A.Radzevičs

 

 

 

 

 

 

 

Paskaidrojuma raksts

Saeimas lēmuma

“Par termiņa pagarināšanu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienības dalībai NATO vadītajā operācijā Afganistānā Apvienoto Nāciju Organizācijas Starptautisko drošības atbalsta spēku sastāvā”

projektam

ANO Drošības padome 2004.gada 17.septembrī pieņēma jaunu rezolūciju Nr.1563 par situāciju Afganistānā. Rezolūcija pagarina Starptautisko drošības atbalsta spēku (ISAF) mandātu vēl uz 12 mēnešiem.

Tā kā saskaņā ar LR likumu “Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanās starptautiskajās operācijās” lēmumu par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku līdzdalību miera uzturēšanas un miera nodrošināšanas operācijās pieņem Saeima, lai turpinātu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienības līdzdalību operācijā Afganistānā, ir nepieciešams jauns Saeimas lēmums. Lēmums pagarinātu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku (NBS) vienības dalību un pilnvaras uz ANO Drošības padomes 2004.gada 17.septembra rezolūcijā Nr.1563 noteikto laiku.

Latvijas kontingenta rotācijas periods ir 4 mēneši. Aptuvenas izmaksas vienas rotācijas periodā - 260 000 LVL. NBS vienības līdzdalība ISAF notiek Aizsardzības ministrijai atvēlētā budžeta ietvaros, līdz ar to papildus finansējums nav nepieciešams.

 

Valsts sekretārs E.Rinkēvičs

 

 

 

 

 

 

08.10.04. 15:12

157

Zaharova

Tālr. 7335243

Signe.Zaharova@mod.gov.lv