2003

2004. gada             oktobrī    Nr.9/3 –

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā lēmuma projektu:

 ‘’Par I.Šatalovas atcelšanu no Tukuma rajona tiesas tiesneša amata’’.

 

 

Pielikumā: lēmuma projekts un informatīvais materiāls.

 

 

Ar cieņu,

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs                                        M.Segliņš

 

 

 

 

 


                                                                                                                

 

 

 

Projekts

 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMAS

LĒMUMS

 

 

Par I.Šatalovas atcelšanu no Tukuma

 rajona tiesas tiesneša amata

 

 

Atcelt Initu Šatalovu no Tukuma rajona tiesas tiesneša amata.