2004

2004. gada septembrī Nr.9/3 –

 

Saeimas Prezidijam

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā šādus lēmuma projektus:

‘’Par A.Eniņas atbrīvošanu no Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša amata’’;

‘’Par A.Biezās atbrīvošanu no Bauskas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša amata’’;

‘’Par J.Jaunģelžes atbrīvošanu no Liepājas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša amata’’;

‘’Par I.Malahovskas atbrīvošanu no Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesneša amata’’.

 

Pielikumā: lēmuma projekti un informatīvais materiāls.

 

Ar cieņu,

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs M.Segliņš

 

 

 

 

 

Projekts

 

 

 

Par I.Malahovskas atbrīvošanu no Rīgas pilsētas

Latgales priekšpilsētas tiesas tiesneša amata

 

Atbrīvot Inetu Malahovsku no Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesneša amata pēc pašas vēlēšanās.