Lēmumprojekts

Lēmumprojekts

Par termiņa pagarināšanu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienības dalībai operācijā Afganistānā Apvienoto Nāciju Organizācijas Starptautisko drošības atbalsta spēku sastāvā

 

Saskaņā ar likuma "Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanās starptautiskajās operācijās" 5.panta pirmo daļu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienības piedalīšanās termiņu operācijā Afganistānā Apvienoto Nāciju Organizācijas Starptautisko drošības atbalsta spēku Vācijas Federatīvās Republikas kontingenta sastāvā pagarināt uz Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes 2003.gada 13.oktobra rezolūcijas Nr.1510 3.punktā paredzēto pilnvaru laiku.


 

 

Paskaidrojuma raksts

Saeimas paziņojuma “Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienības piedalīšanās termiņa pagarināšanu Apvienoto Nāciju Organizācijas Starptautisko Drošības atbalsta spēkos Vācijas Federatīvās Republikas kontingenta sastāvā operācijā Afganistānā” projektam

ANO Drošības padome 2003.gada 13.oktobrī pieņēma rezolūciju Nr.1510 par situāciju Afganistānā. Rezolūcija pagarina Starptautisko drošības atbalsta spēku (ISAF) mandātu uz 12 mēnešiem.

Saskaņā ar LR likumu “Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanās starptautiskajās operācijās” lēmumu par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku līdzdalību miera nodrošināšanas operācijās pieņem Saeima. Saeima šā gada 6.februāra sēdē pieņēma lēmumu par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienības dalību operācijā Afganistānā ANO Starptautisko drošības atbalsta spēku Nīderlandes kontingenta sastāvā uz ANO Drošības padomes 2002.gada 27.novembra rezolūcijas Nr.1444 1.punktā paredzēto pilnvaru laiku. Taču Latvijas Nacionālie bruņotie spēki līdz ANO Drošības padomes rezolūcijas Nr.1444 noteiktā termiņa beigām tiek iesaistīti Vācijas Federatīvās Republikas kontingenta sastāvā. Līdz ar to 2003.gada 25.septembrī Saeima pieņēma lēmumu par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku dalību Apvienoto Nāciju Organizācijas Starptautisko drošības atbalsta spēkos Vācijas Federatīvās Republikas kontingenta sastāvā.

Tā kā saskaņā ar LR likumu “Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanās starptautiskajās operācijās” lēmumu par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku līdzdalību miera uzturēšanas un miera nodrošināšanas operācijās pieņem Saeima, lai turpinātu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienības līdzdalību operācijā Afganistānā, ir nepieciešams jauns Saeimas paziņojums, kas pagarinātu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienības pilnvaras uz ANO Drošības padomes 2003.gada 13.oktobra rezolūcijā Nr.1510 noteikto laiku.

Latvijas kontingenta rotācijas periods ir 6 mēneši. Aptuvenas izmaksas vienas rotācijas periodā - 260 000 LVL. NBS vienības līdzdalība ISAF notiek Aizsardzības ministrijai atvēlētā budžeta ietvaros, līdz ar to papildus finansējums nav nepieciešams.

 

 

Aizsardzības ministra vietā

zemkopības ministrs M.Roze

 

Neoficiāls tulkojums

izraksts

Apvienotās Nācijas

Drošības Padome

Rezolūcija 1510 (2003)

Apstiprināta 2003.gada 13.oktobra Drošības padomes 4840.sanāksmē

“Drošības padome,..

darbojoties saskaņā ar Apvienoto Nāciju Statūtu VII.nodaļu,

 

3. Nolēma arī pagarināt Starptautisko drošības atbalsta spēku pilnvaras, atbilstoši 2001.gada rezolūcijā Nr.1386 un šajā rezolūcijā noteiktajam, uz divpadsmit mēnešu ilgu periodu.

 

 

Aizsardzības ministra vietā zemkopības ministrs

Valsts sekretāra p.i.

Juridiskā departamenta direktore

Atbildīgā par uzdevumu izpildes kontroli

Atbildīgā persona

 

 

 

M.Roze

I.Dreģe

S.Araslanova

I.Rate

M.Liberts