Reģ. nr.23

 

Deputātu P.Kalniņa, A.Brigmaņa, S.Šķestera, L.Ozoliņa un V.-E.Breša jautājums

 

finanšu ministram V.Dombrovskim

 

Par lauksaimniecības produkcijas ražotājiem atmaksājamo akcīzes nodokli par dīzeļdegvielu (gāzeļļu)

 

Lūdzam atbildēt uz šādiem jautājumiem:

1. Kāpēc netiek pildīts 2001.gada 20.martā pieņemto Ministru kabineta noteikumu nr.140 “Kārtība, kādā lauksaimniecības produkcijas ražotājiem atmaksājams akcīzes nodoklis par dīzeļdegvielu (gāzeļļu)” 11.punkts: “Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde pārbauda šo noteikumu 7. un 8.punktā minētos dokumentus un lauksaimniecības produkcijas ražotāja atbilstību likuma nosacījumiem un divu nedēļu laikā pēc dokumentu iesniegšanas atmaksā nodokli par kārtējā gadā iegādāto dīzeļdegvielu (gāzeļļu) atbilstoši likumā noteiktajai normai. Ja ir nepieciešama papildu pārbaude, Valsts ieņēmumu dienests nodokļa atmaksāšanas termiņu var pagarināt par mēnesi, informējot par to pieprasītāju.”?

2. Kāda šobrīd ir neapmaksātā summa lauksaimniecības produkcijas ražotājiem saistībā ar šo noteikumu neizpildi?