Reģ. nr.22

 

Deputātu A.Golubova, O.Deņisova, S.Fjodorova, I.Solovjova un M.Bekasova jautājums

 

izglītības un zinātnes ministram K.Šadurskim

 

Par pāreju uz apmācību latviešu valodā mazākumtautību skolās

No 2004.gada 1.septembra vidējā izglītība Latvijas Republikā pāriet uz apmācību latviešu valodā. Saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu paredzēts, ka mazākumtautību skolās 60% priekšmetu pasniegs latviešu valodā un 40% mazākumtautību valodās. Pēc Jūsu intervijām plašsaziņas līdzekļos — Izglītības ministrija paredz ieviest mazākumtautību skolās apmācību mazākumtautību valodās tikai tādos priekšmetos kā dzimtās valodas stundas un literatūras stundas, kā arī stundas, kas saistītas ar nacionālo identitāti. Sakarā ar to lūdzam atbildēt mums uz šādiem jautājumiem:

1. Vai uz 2004.gada 1.septembri būs sagatavots pietiekams skolotāju skaits, kas varēs pasniegt priekšmetus latviešu valodā mazākumtautību skolās?

2. Vai Izglītības un zinātnes ministrijā ir izstrādātas metodiskas rekomendācijas priekšmetu pasniegšanai latviešu valodā mazākumtautību skolās?

3. Vai pamatskolās ar latviešu un pamatskolās ar mazākumtautību valodu programmas ir identiskas?

4. Vai vidusskolas apmācībai lietos vienas un tās pašas mācību grāmatas vai mazākumtautību skolām būs sagatavoti savi mācību līdzekļi?

5. Kādus vēl priekšmetus ministrija paredz pasniegšanai mazākumtautību valodās, lai sasniegtu 40% līmeni?

6. Vai ministrijas politika nenovedīs pie vidējās izglītības posma likvidācijas mazākumtautību skolās?