Reģ. nr.20

 

Deputātu A.Kiršteina, J.Dalbiņa, Dz.Ābiķa, M.Pietkeviča, G.Bērziņa jautājumi

 

Ārlietu ministrei Sandrai Kalnietei

 

Par Latvijas un Krievijas juridisko robežu

 

1. Vai Jūs piekrītat Latvijas Satversmes 3.pantam, ka Latvijas teritorija ir noteikta starptautiskajos līgumos?

2. Vai Jūs varat nosaukt kādu Latvijas likumdošanas aktu, kas pasludinātu par neesošu 1920.gada 11.augusta Latvijas un Krievijas miera līgumu?

3. Vai Jums ir zināms, ka PSRS (kuras tiesiskā mantiniece ir Krievijas Federācija) Augstākā padome nekad nav ratificējusi nekādas robežizmaiņas starp Latviju un Krieviju?

4. Kādas starptautiskās organizācijas un valstis Jūs esat iepazīstinājusi ar šo situāciju saskaņā ar 1996.gada 22.augustā Saeimas pieņemto Deklarāciju par Latvijas okupāciju?

5. Ja politisku iemeslu dēļ Latvija piekristu grozīt Latvijas un Krievijas juridisko robežu, atsakoties no 1920.gada 11.augusta līguma, kurai pusei būtu jākompensē Latvijas pilsoņu īpašu tiesību zaudējumi?

6. Kāda ir Latvijas un trešo valstu pilsoņu kopējo īpašumu vērtība, ieskaitot arī zemes kadastrālo vērtību tajā Latvijas daļā, kas nonāks Krievijas jurisdikcijā?

7. Kas, Jūsuprāt, būtu jāpanāk vispirms — vienošanās ar Krieviju par īpašumtiesību kompensāciju vai jauna likuma par robežu ar Krievijas Federāciju parakstīšana un ratifikācija Saeimā?