Reģ. nr.4

 

Deputātu S.Fjodorova, J.Sokolovska, V.Stepaņenko, A.Mackeviča, V.Buzajeva un I.Ribakova jautājums

 

Latvijas Republikas Ministru prezidentam E.Repšes kungam

 

Par algoto pagaidu sabiedrisko darbu finansēšanu

 

A. god. Ministru prezidenta kungs!

 Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma 9.panta trešā daļa noteic, ka algotos pagaidu sabiedriskos darbus finansē no valsts pamatbudžeta.

Plašsaziņas līdzekļos (LTV1) izskanējusi informācija, ka Jūsu vadītā valdība 2003.gada budžeta projektā ir paredzējusi trīs reizes mazāk līdzekļu algoto pagaidu sabiedrisko darbu finansēšanai, nekā tie bija ieplānoti 2002.gadam. Ja šī informācija atbilst patiesībai, mēs lūdzam Jūs atbildēt uz šādiem jautājumiem.

1. Ar ko pamatots šāds valdības lēmums: ar ievērojamu ekonomiskās situācijas uzlabošanas ekonomiski depresīvajos pagastos un pilsētās, ar ievērojamu bezdarbnieku skaita samazināšanos valstī, ar valdības pasākumiem, kas kompensē līdzekļu samazinājumu algotiem pagaidu sabiedriskajiem darbiem, vai ar citiem motīviem?

 2. Vai Jūs kā valdības vadītājs apzināties, ka šie algotie pagaidu sabiedriskie darbi daudziem darba meklētājiem Latvijas attālajos pagastos un mazpilsētās ir vienīgais iztikas avots? Vai valdība ir aprēķinājusi, cik darba meklētāju 2003.gadā zaudēs iespēju strādāt algotu darbu, ja valdības priekšlikums tiks apstiprināts? Vai ir novērtētas minētā lēmuma sociālās sekas?

 3. Vai valdības priekšlikums ir saskaņots ar Pašvaldību savienību, un kāds ir Pašvaldību savienības viedoklis minētajā jautājumā? Vai pašvaldības atbalsta pagastu un mazpilsētu infrastruktūras sakārtošanu, izmantojot algotos pagaidu sabiedriskos darbus?

 4. Cik naudas no valsts pamatbudžeta valdība plāno ietaupīt šā priekšlikuma rezultātā, un vai taupības režīma avoti nebūtu jāmeklē citos izdevumu posteņos, piemēram, valsts administrācijas izdevumos?

 5. Vai Jūsu vadītās valdības lēmums par finansējuma samazināšanu algotajiem pagaidu sabiedriskajiem darbiem saskan ar Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, jo īpaši tās 3.5.3.punktu un 11.5.punktu, kur attiecībā uz bezdarba problēmu risināšanu reģionos un personām ar ierobežotām iespējām aktīvi iekļauties darba tirgū ir noteikti pavisam citi risinājumi?