99. Rēzeknes vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
10402
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
7449
Piedalījušos vēlētāju skaits
7444

Deputātu kandidātiSarīkot atkārtotas vēlēšanas
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Jānis Karro
3363
4007
Pēteris Upenieks
3626
374499. Rēzeknes vēlēšanu apgabals
29.04.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
10529
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
7158
Piedalījušos vēlētāju skaits
7158

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Jānis Karro
3022
4067
Andrejs Rešetņikovs
3952
3157