98. Rēzeknes vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
10430
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
7514
Piedalījušos vēlētāju skaits
7512

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Martijans Bekasovs
3818
3592
Zigmunds Paškevičs
3301
4109