97. Rēzeknes vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
10181
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
7462
Piedalījušos vēlētāju skaits
7452

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Anatolijs Bartaševičs
3957
3438
Irēna Siliņēviča
3295
4100