96. Liepājas vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
10219
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
8771
Piedalījušos vēlētāju skaits
8750

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Igors Rjabiņins
7479
1264