95. Liepājas vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
10489
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
8281
Piedalījušos vēlētāju skaits
8281

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Boriss Feršalovs
5212
2928
Leonīds Kurakins
1005
7135
Vladimirs Verbickis
1366
6774