94. Liepājas vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
10980
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
8578
Piedalījušos vēlētāju skaits
8573

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Jurijs Antons
5344
3125
Raimonds Lācis
2921
5548