93. Liepājas vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
11249
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
8629
Piedalījušos vēlētāju skaits
8624

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Teodors Eniņš
5754
2773
Raisa Bikova
2711
5816