92. Liepājas vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits 
10097
Izsniegto balsošanas zīmju skaits 
8403
Piedalījušos vēlētāju skaits 
8400
Deputātu kandidāti CVK atzinusi vēlēšanas par spēkā neesošām
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Oļegs Mantuļņikovs
4251
4041
Gunārs Jaunzems
3563
4729

 
 
92. Liepājas vēlēšanu apgabals
30.06.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits 
8927
Izsniegto balsošanas zīmju skaits 
5655
Piedalījušos vēlētāju skaits 
5631
Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Oļegs Mantuļņikovs
3066
2505
Imants Vismins
2290
3281