91. Liepājas vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
10069
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
7889
Piedalījušos vēlētāju skaits
7878

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Linards Muciņš
5249
2526
Vladimirs Vlasovs
2407
5368