90. Liepājas vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
10293
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
8684
Piedalījušos vēlētāju skaits
8682

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Jānis Lagzdiņš
7673
1002