9. Rīgas vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits 
12004
Izsniegto balsošanas zīmju skaits 
9526
Piedalījušos vēlētāju skaits 
9516
Deputātu kandidāti Sakarā ar to, ka neviens no diviem deputāta kandidātiem nav ievēlēts, organizēt atkārtotas vēlēšanas 1990. gada 20.maijā
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Igors Garajevs
4707
4701
Ilmārs Enītis
4435
4973

 
 
9. Rīgas vēlēšanu apgabals
29.04.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits 
11919
Izsniegto balsošanas zīmju skaits 
8667
Piedalījušos vēlētāju skaits 
8664
Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Igors Garajevs
4660
3942
Leopolds Ozoliņš
3877
4725