89. Liepājas vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
10411
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
8680
Piedalījušos vēlētāju skaits
8679

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Arnolds Bērzs
5183
3414
Aleksejs Mimohods
3287
5310