88. Liepājas vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
9087
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
7456
Piedalījušos vēlētāju skaits
7448

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Vladimirs Einiņš
4222
3177
Leonīds Averčenko
3077
4322