86. Jūrmalas vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
11707
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
7904
Piedalījušos vēlētāju skaits
7900

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Vladimirs Dozorcevs
4132
3668
Pāvels Kukels
3443
4357