84. Jūrmalas vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
11144
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
7923
Piedalījušos vēlētāju skaits
7898

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Leonīds Alksnis
6230
1650