82. Jelgavas vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
11382
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
8171
Piedalījušos vēlētāju skaits
8167

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Imants Geidāns
4381
3604
Dailis Bebris
205
7780
Ansis Grundulis
1421
6564
Raitis Vītoliņš
1626
6359