81. Jelgavas vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
10998
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
8746
Piedalījušos vēlētāju skaits
8738

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Igors Movels
4502
4163
Mihails Griženkovs
3904
4761