80. Jelgavas vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
10501
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
7895
Piedalījušos vēlētāju skaits
7882

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Andris Tomašūns
4304
3437
Ināra Ozola
1783
5958