8. Rīgas vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
10818
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
8279
Piedalījušos vēlētāju skaits
8268

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Ints Cālītis
6244
1884
Uldis Martinsons
1652
6489